Veprimtaria jonë fokusohet në prodhimin e sistemeve informatike dhe mirëmbajtjen e tyre

Produktet ePoint janë të programuara për:

Bar-Restorant

Hotele

Pikë Shitje

ZGJIDHJE PER
AKTIVITETIN TUAJ

 

Përmirësim dhe lehtësim i punës së biznesit

Siguri dhe shmangie ndaj abuzimeve

Shpejtësi dhe lehtësi në përdorim

Kryerje në kohë reale të të gjitha veprimeve

Informacion i detajuar dhe i menjëhershëm

Regjistrim i veprimeve kronologjike të ndërmarra nga përdoruesit

Ndarja në përqindje sipas kategorive të biznesit

5%

ZGJIDHJE TĂ‹ PERSONALIZUARA

18%

PIKA SHITJE DHE MAGAZINA

12%

HOTELE

10%

CLUBS

55%

BARE DHE RESTORANTE

Klientët tanë të besuar