Veprimtaria jonë fokusohet në prodhimin e sistemeve informatike dhe mirëmbajtjen e tyre

Produktet ePoint janë të programuara për:

Bar-Restorant

Hotele

Pikë Shitje

ZGJIDHJE PËR
AKTIVITETIN TUAJ

 

Përmirësim dhe lehtësim i punës së biznesit

Siguri dhe shmangie ndaj abuzimeve

Shpejtësi dhe lehtësi në përdorim

Kryerje në kohë reale të të gjitha veprimeve

Informacion i detajuar dhe i menjëhershëm

Regjistrim i veprimeve kronologjike të ndërmarra nga përdoruesit

Ndarja në përqindje sipas kategorive të biznesit

55%

BARE DHE RESTORANTE

10%

CLUBS

12%

HOTELE

18%

PIKA SHITJE DHE MAGAZINA

5%

ZGJIDHJE TË PERSONALIZUARA

Klientët tanë të besuar